nbs3-42c
 • Dubbelverkande parallellgripdon
 • Repetitionsnoggrannhet ±0,01mm
 • Kompakt och låg vikt
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Slaglängd
per finger
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
NBS3-42C 42x3 6 157 [135~191] 56 390
NBS3-55C 55x3 8 282 [232~333] 72 700
* Gripkraft per finger vid öppna och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

 • Trefingergripdon
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Slaglängd
per finger
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar (*)
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHT-502 12 4 5** [5~14] 15 40
CHT-503 16 5 12** [12~23] 20 62
CHT-504 20 6 24 [24~32] 30 100
CHT-505 25 8 35 [30~42] 50 142
CHT-506 30 10 57 [54~61] 70 242
CHT-507 40 12 115 [94~127] 80 365
CHT-509 60 20 265 [195~295] 100 1030
CHT-510 80 25 480 [345~525] 120 1920
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]
** Gripkraft vid max. fingerlängd (<30mm)

 

 • Trefingergripdon
 • Låg höjd
 • Lång slaglängd
 • Genomgående hål i centrum
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Slaglängd
per finger
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHT-121A 22x3 20 115 [68~150] 120 1460
CHT-122A 30x3 30 213 [131~254] 150 2300
CHT-123A 40x3 40 436 [254~509] 180 4450
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

 • Fyrfingergripdon
 • Fingerparen rör sig oberoende av varandra
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total slaglängd
per fingerpar
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHW-231 10x4 10 12 [11~18] 40 370
CHW-232 12x4 20 20 [18~23] 55 620
CHW-233 16x4 30 44 [31~51] 90 1100
CHW-234 20x4 40 62 [44~69] 115 2500
CHW-235 25x4 50 98 [58~110] 125 5160
CHW-236 30x4 60 171 [110~184] 175 7800
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

 • Chuckgripdon
 • Dubbelverkande
 • Genomgående hål
 
Pdf Modell Genomlopps-
diameter
[mm]
Slaglängd
per finger
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar
[N]
Vikt
[g]
CHC-504 2~6 1,2 670 320
CHC-506 4~12 2,0 1125 590
CHC-507 6~20 3,0 1700 980
CHC-509 11~32 4,0 3490 2320
CHC-510 20~50 6,0 4240 6920