• 3-vägs pneumatiskt styrd vakuumventil
 • NC/NO
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Servotryck
[bar]
07-01-31 1/4" 6 4~7
07-02-31 3/8" 10
07-03-31 1/2" 20 4~6 / 6~8
07-04-31 3/4" 40
07-05-31 1" 90
07-06-31 1 1/2" 180

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • NC/NO
 • Extern pneumatisk servostyrning
 • Lågeffektspole (1~2W)
 • 12~24V DC, 12~24V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Servotryck
[bar]
07-01-13 1/4" 6 4~7
07-02-13 3/8" 10
07-03-13 1/2" 20 4~6 / 6~7
07-04-13 3/4" 40
07-05-13 1" 90
07-06-13 1 1/2" 180
07-08-13 2" 300 4~8

 

 • 2 eller 3-vägs vakuumventil
 • NC
 • Direktstyrd, snabb respons
 • 12~110V DC, 24~220V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Ventiltyp
07-01-16 1/4" 4 3/2
07-02-16 3/8" 8
07-03-16 1/2" 10
07-01-20 1/4" 4 2/2
07-02-20 3/8" 8
07-03-20 1/2" 10

 

 • 2-vägs vakuumventil
 • NC
 • Direktstyrd
 • 12~110V DC (endast DDN-14), 24~220V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
DDN-14 1/2" 20
DDN-25 1" 90

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • NC/NO
 • Vakuumservostyrd
 • Lågeffektspole (1~2W)
 • 12~24V DC, 12~24V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Vakuumnivå min.
[%]
07-03-43 1/2" 20 15
07-04-43 3/4" 40
07-05-43 1" 90

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • Bistabil genom reversering av polariteten
 • Extern pneumatisk servostyrning
 • Lågeffektspole (1W)
 • 12~24V DC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Servotryck
[bar]
07-01-53 1/4" 6 4~7
07-02-53 3/8" 10
07-03-53 1/2" 20 4~6 / 6~8
07-04-53 3/4" 40
07-05-53 1" 90
07-06-53 1 1/2" 180

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • Bistabil genom reversering av polariteten
 • Vakuumservostyrd
 • Lågeffektspole (1W)
 • 12~24V DC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Vakuumnivå min.
[%]
07-03-63 1/2" 20 15
07-04-63 3/4" 40
07-05-63 1" 90

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • NC/NO
 • Extern pneumatisk servostyrning
 • 12~110V DC, 24~220V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Servotryck
[bar]
07-01-11 1/4" 6 4~7
07-02-11 3/8" 10
07-03-11 1/2" 20 4~6 / 6~8
07-04-11 3/4" 40
07-05-11 1" 90
07-06-11 1 1/2" 180

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • NC/NO
 • Vakuumservostyrd
 • 12~110V DC, 24~220V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Vakuumnivå min.
[%]
07-03-40 1/2" 20 15
07-04-40 3/4" 40
07-05-40 1" 90
07-06-40 1 1/2" 180

 

 • 3-vägs vakuumventil
 • Bistabil, 2-spolar
 • Extern pneumatisk servostyrning
 • 12~110V DC, 24~220V AC
Pdf Modell Anslutningar Kapacitet max.
[m³/h]
Servotryck
[bar]
07-01-51 1/4" 6 4~7
07-02-51 3/8" 10
07-03-51 1/2" 20 4~6 / 6~8
07-04-51 3/4" 40
07-05-51 1" 90
07-06-51 1 1/2" 180