• Elektronisk vakuumvakt med display
 • 2 oberoende digitala utsignaler
 • NO/NC
 
Pdf Modell Justerområde
[% vakuum]
Noggranhet
[%]
Hysteres
[%]
Elanslutning
12-10-10 0~100 +/-0,2 0~100 M8

 

 • Elektronisk vakuumvakt med LED
 • Digital & Analog utsignal
 • NO/NC
 
Pdf Modell Justerområde
[% vakuum]
Noggranhet
[%]
Hysteres
[%]
Elanslutning
12-07-10 0~100 +/-0,2 0~100 M8

 

 • Mikroelektronisk vakuumvakt med LED
 • Digital utsignal
 • NO
 
Pdf Modell Justerområde
[% vakuum]
Noggranhet
[%]
Hysteres
[%]
Elanslutning Vakuumanslutning
12-05-10-P 0~100 +/-2 2 Kabel 1,5m utv. M5
12-05-11-P 0~100 +/-2 2 Kabel 1,5m inv. M5

 

 • Elektromekanisk vakuumvakt
 • Analog utsignal
 • NO/NC
 
Pdf Modell Justerområde
[% vakuum]
Noggranhet
[mbar]
Hysteres
[mbar]
12-02-10 7~99 +/-1,5 50~60

 

 • Pneumatisk vakuumvakt
 • NO/NC
 
Pdf Modell Justerområde
[% vakuum]
Noggranhet
[mbar]
Hysteres
[mbar]
12-01-30 (NC) 7~95 +/-5 70
12-02-30 (NO) 10~96 +/-5 100