• Flödesgenerator med hög max. vakuumnivå
  • Ställbar mellan hög max. vakuumnivå och högre flöde
  • Alternativt med friblåsljuddämpare
 
Pdf Modell Vakuumnivå max.
[%]
Luftförbrukning vid 5 bar
[Nl/min]
Flöde max. vid 5 bar
[Nl/min]
PVR-25 80 318 216
PVR-50 75 822 600
PVR-100 75 1140 833
PVR-200 70 1440 1200

 

  • Flödesgenerator med högt flöde och lägre max. vakuumnivå
 
Pdf Modell Vakuumnivå max.
[%]
Luftförbrukning vid 6 bar
[Nl/min]
Flöde max. vid 6 bar
[Nl/min]
CX-7 15 90 200
CX-10 22 390 466
CX-13 18 396 833
CX-19 16 696 1533
CX-25 13 996 2500
CX-38 10 1500 5166
CX-50 8 1998 6750